Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.05.2016

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy:

ul. Pileckiego, działka nr  1226/18 o powierzchni  748 m2. Obręb Piekary Osiedle.

KW nr LE1L/00097479/0.


Cena wywoławcza 150.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 15.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Pileckiego ( Piekary B). 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona we wschodniej czyści miasta.  Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, teren płaski. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W niedalekiej odległości usytuowane są dyskonta Biedronka Carrefour. W promieniu około 1 km usytuowane są szkoły podstawowe, przedszkola, kościoły. Nieruchomość położona bezpośrednio przy ul. Pileckiego wykonanej z kostki. Dojazd do nieruchomości od. Sudeckiej ul. Pileckiego. Pełne uzbrojenie w ulicy Pileckiego. 

Zamierzona inwestycja wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy mediów i techniczne warunki  przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia oraz warunki realizacji nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorem sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

Sposób zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Pileckiego ( Piekary B) zatwierdzony uchwałą Nr VI/54/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia  30 marca 2015r. Teren na rysunku planu oznaczony jest symbolem MN. Pełny tekst uchwały dostępny jest pod adresem http://mpzp.legman.pl/text.html?teryt=262011&layer=XL/292/97.

 

Przetarg odbędzie się 30.05.2016 r. o godz.10.30

w  Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8 pokój nr  318.  Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 25.05. 2016 r. na konto: PEKAO S.A.I O/Legnica 20124014731111000025212109.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl