Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 16.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.04.2016

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza, że 25.04.2016 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy ul. Łokietka 16.


 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

(w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Łokietka 16,

KW LE1L/00069949/

Budynek mieszkalno-usługowy, 4- kondygnacyjny, uzbrojony w sieć gazową, wod-kan.,energetyczną

 

Działka nr 343 o pow.315  m?

Obręb Piątnica, lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze, pow. 56,47 m2 i 4,35 m2

 

3 pokoje,

przedpokój, kuchnia, piwnica

 nr 2

 

83.000,00 zł

(8.700,00 zł)

 

8.000,00 zł

 

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.  Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 19.07.2015 r.

Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia         

Lokal udostępniony będzie do oglądania 04.04.2016 r. w godzinach od 14.00 do 15.00. Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do 21.04.2016 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się 25.04.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl