Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Kartuskiej 43.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Nowa-Sól
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.03.2016

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący    sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej w Legnicy przy ul. Kartuskiej 43.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Kartuskiej 43, działka nr 177/1  o powierzchni 308 m2,  obręb Kartuzy. KW   LE1L/00063395/3.

Cena wywoławcza  50.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 5.000,00 zł.


Opis nieruchomości:  Działka niezabudowana, zlokalizowana w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum miasta, w jego strefie pośredniej. W okolicy dominuje przedwojenna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Od strony południowej znajduje się podwórze oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Od strony północnej znajdują się tereny kolejowe oraz przepływa rzeka Kaczawa. W promieniu ok.500m znajduje się Dworzec PKP, Dom Handlowy MERCUS, JYSK , Salon Meblowy Baster, dyskont spożywczy Lidl, Netto, stacja benzynowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp  od ul. Kartuskiej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy - na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Sposób zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy KARTUZY w Legnicy zatwierdzony uchwała XL/292/97 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28.04.1997 r. Teren na rysunku planu oznaczony jest symbolem MW.

Uwaga: Realizacja inwestycji wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących  sieci uzbrojenia oraz  warunki realizacji nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                     o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 18.06.2015 r.


Przetarg odbędzie się 04.04.2016 r. o godz. 11.00  w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8,pokój nr 318


Zainteresowani  winni  wpłacić wadium do 31.03.2016 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314 oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201 

 


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl