Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

wykaz


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna

W Y K A Z

 

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej        
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

oznaczenie nieruchomości

 

Chojna, działka nr 1090 o pow. 0,1116ha, obręb 2 m. Chojna, ul. Krupin

 

Opis nieruchomości

Działka zabudowana dwoma budynkami niemieszkalnymi
Budynki w zabudowie zwartej, połączone funkcjonalnie, tworzą budynek młyna gospodarczego- nie użytkowanego od 2002r.

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta nad rzeką Rurzycą. Budynek główny 3-kondygnacyjny,murowany o pow. zabudowy 191m2 i pow. użytkowej 509m2 oraz budynek pomocniczy o pow.zab. 24m2.

Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną (szambo), elektryczną.

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00042335/9

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ?częściowo tereny zabudowane, częściowo użytki zielone, UE proponowany użytek ekologiczny, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, Natura 2000 ? Obszary Specjalnej Ochrony, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako ?Bi, RVIa?

cena nieruchomości

120 000zł brutto

Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami

Obciążenia nieruchomości

 _____________________________________________

    

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. lub spadkobiercom, pod warunkiem złożenia wniosku  w terminie do 25.03.2016r.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl