Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska- Mszana Dolna »
Miejscowość: Mszana Dolna
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA Mszana Dolna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.03.2016

BURMISTRZ  MIASTA  Mszana Dolna

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna


 

uchwała

Nr XII/110/2015 z 29.10.2015r

opis nieruchomości

niezabudowana działka gruntu,przylega do terenów kolejowych,kształt działki wydłużony,dzierżawa bez prawa zabudowy

położenie

ulica Ogrodowa , Mszana Dolna

numer działki

4291/1

księga wieczysta

41925

powierzchnia w ha

0,0545 ha

minimalna miesięczna stawka czynszu

200,00 złotych + należny VAT

( corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych)

forma oddania

przetarg ustny nieograniczony na okres 10 lat

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

KK ? tereny tras i urządzeń kolejowych

wadium

40,00 złotych

min.postąpienie

2,00 zł

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  14  marca 2016r (poniedziałek) o  godzinie  12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 - sala narad.

2. Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium do dnia 10 marca 2016 r (data wpływu na konto urzędu) na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007  w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej z dopiskiem przetarg- dzierżawa.

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.Na żądanie Komisji Oferenci są zobowiązani przedstawić dowody wpłaty wadium,dowód tożsamości , a w przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi  - dokument stwierdzający prawo działania w imieniu uczestnika , osoby reprezentującej .

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty - dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osoba wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę czynszu.

7.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

8..Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

9.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu  www.mszana-dolna.pl a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel (18 - 3310059 w.204).

 

 więcej informacji o ofererencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120702


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl