Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oleśnicki » Gmina Gmina miejska - Oleśnica »
Miejscowość: Oleśnica
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Oleśnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 23.12.2015

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, ogłasza:

 I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

 

Lp

Adres nieruchomości

Numer

działki

Arkusz

mapy

Powierzchnia

działki w m2

KW Nr

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

1.

ul. Gryczana 4

147

98

1.106

WR1E/00075657/0

115.000,00

11.500,00

2.

ul. Gryczana 36

144

94

1.082

WR1E/00075657/0

114.000,00

11.400,00

 

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczaną i Łukanowską w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego poz. 3869 z dnia 24 czerwca 2013r., powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Działka 147 AM 98 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Instalacja elektryczna  przy granicy działki w drodze dojazdowej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej. Działka posiada kształt wielokąta nieforemnego, nieogrodzona (zaorana).

 

Działka nr 144 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną i kanalizację sanitarną, instalację elektryczną przy granicy działki  w drodze dojazdowej. Działka posiada kształt wielokąta nieforemnego, nieogrodzona. Teren w/w działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz kilkoma zdziczałymi drzewami owocowymi bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji. Dojazd do działki z drogi utwardzonej kruszywem. Północny skraj działki wysypany kruszywem.

 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 29 grudnia 2015 r. o godz. 1115 (w Sali Narad ? pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).


Najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

 

 

Lp

Adres nieruchomości

Numer

działki

Arkusz

mapy

Cena wywoławcza (zł)

Wadium

1.

ul. Gryczana 4

147

98

115.000,00

11.500,00

2.

ul. Gryczana 36

144

94

114.000,00

11.400,00

 


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=021401

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl