Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Działki oznaczone geodezyjnie Nr 823/1, 824/1 i 830/6 (obr. oo3) o łącznej pow. 878 m2 położone w Sławnie przy ul. Broniewskiego 7


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat sławieński » Gmina Gmina Miasto Sławno »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Sławno
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.01.2016

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sławno

ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Działki oznaczone geodezyjnie Nr 823/1, 824/1 i 830/6 (obr. oo3) o łącznej pow. 878 m2położone w Sławnie przy ul. Broniewskiego 7, dla których urządzone są księgi wieczyste KW Nr KO1E/00005978/0, KO1E/00005980/6 i KO1E/00013435/0. Funkcja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.

 

Cenę wywoławczą stanowi kwota               70.000,00 zł /brutto/

Wadium w wysokości                                    7.000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 14.01.2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2016 r. o godzinie 1030

w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

/files/dokumenty/REGULAMIN_PRZETARGU.pdf

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=321302

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl