Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

odwołanie przetargu nieograniczonego


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprostowanie
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina wiejska Zgorzelec »
Miejscowość: Zgorzelec
Ogłaszający: Wójt Gminy Zgorzelec

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ).

 

WÓJT GMINY ZGORZELEC

odwołuje

 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

 

Sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 307/27 o pow. 1.058m2 położonej w obrębie wsi Ręczyn wraz z udziałem 1/20 nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną działce nr 307/34 o pow. 0,1987ha, obręb Ręczyn. W ewidencji gruntów nieruchomość oraz udział w drodze wewnętrznej oznaczony jest rodzajem użytków i klas: Bz. Ponadto z nabyciem prawa własności do w/w nieruchomości związane jest ustanowienie w chwili zawarcia umowy sprzedaży służebności drogowej w działce nr 307/34 celem zapewnia dostęp do drogi powszechnego użytkowania, dla działek nr 307/27, 307/28, 307/29, 307/30, 307/31, 307/32, 307/33, 307/35, 307/36, obręb Ręczyn oraz ustanowienie służebność drogowej na działce nr 307/11, obręb Ręczyn,  celem zapewnia dostępu działki nr 307/34, obręb Ręczyn do drogi publicznej.

Nieruchomość położona jest wśród terenów otwartych rolniczo, nieużytkowanych. Posiada dostęp do drogi powszechnego użytkowania - jezdni utwardzonej. Ukształtowanie działki regularne - o kształcie rąbu. Teren pofałdowany, nieogrodzony, porośnięty drzewami i krzewami.

Ręczyn nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a  w studium kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec  oznaczona na rysunku symbolem R- strefa rekreacyjna.

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia: operatu szacunkowego, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r,  Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wynosiła: 23.650,00 zł.

Wadium wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 2.365,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 lipca 2015  roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosiła:: 18.100,00 zł.

Wadium wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 1.810,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 29 września 2015  roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Cena wywoławcza do III przetargu:: 18.100,00 zł.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 1.810,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2015  roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

 

Odwołanie przetargu następuje z powodów formalno-prawnych.

 

Szczegółowe informacje o odwołaniu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. (075) 77-241-31(075) 77-241-31(075) 77-241-31(075) 77-241-31.

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w prasie, na słupach ogłoszeniowych we wsi Ręczyn, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIP-ie.

 

 

Zgorzelec, dnia 26.11.2015r.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl