Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pielęgniarka Oddziałowa w Klinice Neurologii Rozwojowej


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Pomorskie » Powiat Gdańsk » Gmina Miasto na prawach powiatu Gdańsk »
Miejscowość: Gdańsk
Ogłaszający: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w porozumieniu
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko:


Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurologii Dorosłych
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurologii Rozwojowej
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurochirurgii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. nr 151 poz. 896 )
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ) oraz pisemnej koncepcji pracy na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym.
Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki ................................................... (wpisać nazwę kliniki) opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i telefonem kontaktowym kandydata w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie, pod adresem:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7
80- 952 Gdańsk
budynek nr 9,piętro II, pokój 302
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w terminie 60 dni od daty upływu ich składania.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ul. Dębinki 7.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl