Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 - 095 Mirków

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka


1. Oznaczenie nieruchomości

a) działka nr 257/19 o pow. 0,2026 ha, obręb wsi Brzezia Łąka, nr księgi wieczystej WR1E/00050528/6

2. Opis nieruchomości:

Działka położona ok. 250 m od głównej drogi w miejscowości - ul. Wrocławskiej. Dojazd prowadzi ul. Sportową. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane domami jednorodzinnymi, natomiast od strony południowej tereny rolne. W pobliżu działki znajduje się duży teren sportowo-rekreacyjny z boiskiem do piłki nożnej. Działka położona na płaskim terenie i ma kształt wydłużonego trapezu o wymiarach ok. 30 x 65 m. Sieci infrastruktury technicznej (prąd, wodociąg) poprowadzone są wzdłuż ul. Sportowej, bezpośrednio przy działce. W narożniku działki znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej, linia ta przebiega w granicach działki, stanowiąc pewne utrudnienie w swobodnym zagospodarowaniu nieruchomości.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) Teren, na którym położona jest działka nr 257/19 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Ponadto działka znajduje się w granicy projektowanego obszaru chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Widawy.

b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXXVI/615/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Brzezia Łąka (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 264, poz. 4709 z dnia 30 grudnia 2005r.)

4. Cena nieruchomości

a)  działka nr 130.000 zł netto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

5. Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości      wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 08.09.2015 r.

6. Informacje dodatkowe:

Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie   pod nr (71) 323 02 23(71) 323 02 23(71) 323 02 23(71) 323 02 23.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=02230


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl