Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.06.2015

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: ul. Korczaka, działka nr  410 o powierzchni  482m2. Obręb Tarninów. KW LE1L/00050054/4 Cena wywoławcza 148.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 15.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy obejmującego obszar ograniczony ulicami: Muzealną, F. Skarbka, W. Korfantego, A. Mickiewicza, al. Zwycięstwa, Leśną, Złotoryjską, Hutników i Nowym Światem Uchwała Nr XVI/164/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.10.1999 r. - zabudowa mieszkaniowo -  usługowa.
Opis nieruchomości - Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w odległości około 500 m od ścisłego centrum miasta.  Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta , teren płaski nieogrodzony. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą asfaltową ulicą Korczaka łączącą się z ulicą Chojnowską będącą jedną z głównych arterii miejskich prowadzącą w kierunku centrum miasta oraz do wyjazdu na obwodnicę miejską. W najbliższej okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przedwojenna murowana oraz usługowa.  W odległości ok. 200 m na północy - zachód znajduje się teren dawnego klasztoru  bernardynów  wraz z sąsiednim terenem zielonym oraz zespół budynków dawnego szpitala miejskiego objętych ścisłą ochroną konserwatorską. W odległości ok. 100 m na północ przy ul. Chojnowskiej znajduje się centrum handlowo - usługowe Ferio z licznymi punktami handlowymi   i gastronomicznymi. W odległości ok. 200 m  na południowy - zachód  zlokalizowano teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pełne uzbrojenie (energia elektryczna, sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna) w ulicy Korczaka.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 12.09.2013 r. Przetargi odbył się 28.10.2014 r. i 03.03.2015 r.

Uwagi:

1. Na działce znajdują się fundamenty po rozebranym budynku. Zgodnie z mapą zasadniczą działka obciążona jest siecią kanalizacyjną   i elektroenergetyczną. W przypadku wystąpienia kolizji z planowaną inwestycją, nabywca zobowiązany jest do usunięcia kolizji na własny koszt.

2. Inwestycja wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia oraz warunki realizacji nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

 

Przetarg odbędzie się 22.06.2015 r. o godz.10.30  w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański 8 pokój nr 318


Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 18.06.2015 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314  oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 


 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl