Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zaproszenie Wykonawców do złożenia oferty na dostawę 2 fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych na miejsce wskazane przez Urząd Gminy w Wiszni Małej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Dostawcy
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Dolnośląskie » Powiat Trzebnicki » Gmina Gmina wiejska Wisznia Mała »
Miejscowość: Wisznia Miała
Ogłaszający: Gmina Wisznia Mała
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.06.2012

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.), zwanej dalej "ustawą"

Zamawiający - Gmina Wisznia Mała

Zaprasza

Wykonawców do złożenia oferty

na dostawę 2 fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych

na miejsce wskazane przez Urząd Gminy w Wiszni Małej

.

Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Wisznia Mała

Ul. Wrocławska 9

Tel./fax 71 312 70 25

www.wiszniamala.pl

Ug_wisznia@wiszniamala.pl

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na zadanie pn.: Dostawa 2 fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych na miejsce wskazane przez Urząd Gminy w Wiszni Małej

UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.06.2012 r. godz. 15.00

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa 2 fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych na miejsce wskazane przez Urząd Gminy w Wiszni Małej.
 2. Szczegółowy zakres zamówienia:

parametry pierwszej fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej:

 1. Silnik spalinowy o mocy min. 14,5 KM
 2. Ilość cylindrów min. 1
 3. Dwunożny agregat tnący o szerokości koszenia min. 92 cm
 4. Wysokość koszenia regulowana z pozycji operatora w zakresie około od 3 do 10 cm ( 5-stopniowa)
 5. Kosz na trawę o pojemności przynajmniej 200 l, z opróżniany z pozycji operatora i posiadający czujnik informujący o przepełnieniu
 6. Przednie oświetlenie robocze
 7. Opony nie niszczące darni podczas pracy
 8. Tylny wyrzut trawy
 9. Opcja mieląca przynajmniej jako możliwość rozbudowy o dodatkową funkcję

parametry drugiej fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej:

 1. Silnik spalinowy o mocy min. 15,5 KM
 2. Ilość cylindrów min. 1
 3. Dwunożny agregat tnący o szerokości koszenia min. 92 cm
 4. Wysokość koszenia regulowana z pozycji operatora w zakresie około od 3 do 10 cm ( 5-stopniowa)
 5. Kosz na trawę o pojemności przynajmniej 240 l, z opróżniany z pozycji operatora i posiadający czujnik informujący o przepełnieniu
 6. Przednie oświetlenie robocze
 7. Opony nie niszczące darni podczas pracy
 8. Tylny wyrzut trawy
 9. Opcja mieląca przynajmniej jako możliwość rozbudowy o dodatkową funkcję

 

Termin realizacji zamówienia 13.07.2012 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:- cena - 100%

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

- formularz ofertowy do pobrania ze strony http://www.bip.wiszniamala.pl/file4webcm/8588/Zapytanie

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego ul. Wrocławska 9 w parter pok. Nr 4 Urząd Gminy

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Wrocławska 9 w 18.06.2012 r. o godz. 10.15 parter pok. Nr 4.

 

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumienia z Wykonawcą jest: Anna Cieżak-Bałdyga 71 312 70 25

 


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl