Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska- Mszana Dolna »
Miejscowość: Mszana Dolna
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.05.2015

 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

               

 

numer uchwały Rady Miasta

XXX/207/2012 z dnia 14 listopada 2012r

opis lokalu

Lokal  2

lokal na piętrze,

2 pokoje połączone ze sobą,nowa stolarka okienna,podłoga - panele

 

 

 

położenie

Mszana Dolna , ulica Starowiejska 2 ? była siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej

numer księgi wieczystej

NS2L/00023428/7

numer działki ewidencyjnej

4316/15

powierzchnia użytkowa

20,7 + 17,67 m(łącznie 38,37 m2)

cena wywoławcza czynszu  najmu (miesięcznie)

960,00 złotych + należny podatek VAT

termin płatności

do 10 dnia każdego miesiąca

przeznaczenie w planie zagospodarowania

UC ? tereny usług  komercyjnych

wadium

200,00 zł

minimalne postąpienie

10 zł

forma oddania

najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  8 czerwca 2015r (poniedziałek) o  godzinie  12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 ? sala narad .

2. Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium do dnia 30 maja  2015r (data wpływu na konto urzędu) na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007  w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej z dopiskiem ?przetarg- lokal).

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.Na żądanie Komisji Oferenci są zobowiązani przedstawić dowody wpłaty wadium,dowód tożsamości , a w przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi  - dokument stwierdzający prawo działania w imieniu uczestnika , osoby reprezentującej .

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty ? dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osoba wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

7.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

8.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzego sobie prawo odwołania przetargu.

9.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu  www.mszana-dolna.pl a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel (18 3310059 w.204).

 

więcej informacji o ofererencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120702

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl