Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

zawiadomienie o wydaniu decyzji


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013.267.), oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 71, z późn. zm.)
Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu
 
Decyzji nr 04/CP/T/2015 z dnia 19.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE L ca 330,0 m, DN 63 PE L ca 165,0 m, DN 40 PE L ca 130,0 m ułożonego w ulicach Odrowąża, Budowlanej i Oliwskiej oraz na terenie dróg osiedlowych , na terenie działek: nr ew. 60-cz. z obrębu 4-08-21 (w ul. Odrowąża), dz. ew. nr 46, 47/1, 101-cz., 44-cz. z obrębu 4-08-21 (w ul. Budowlanej) i dz. ew. nr 4-cz., 83/4-cz. z obrębu 4-08-21 (przy ul. Oliwskiej) na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
Pouczenie:
Osoby, które są stroną postępowania, mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +2244 38 675 w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy Urzędu.
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, jeśli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów, w przypadku realizacji inwestycji.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl