Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia gruntów gminnych


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

 

 Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2014, poz.518 ze zmianami)

B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich

           p    o    d    a    j   e

 

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05 marca 2015r. do 26 marca 2015r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia na podstawie uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata - na rzecz dotychczasowych  dzierżawców  - niżej wymienionych gruntów gminnych, tj.:

 

1/ części działki nr 477/10 o pow. 150m? położonej w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na ogród na rzecz P. Moniki GODZIEJEWSKIEJ

Działka posiada urządzona księgę wieczystą ? GW1K/00016686/5

Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.

 

2/ części  działki nr 480/4 o powierzchni 490 m? położonej w Strzelcach Krajeńskich - z przeznaczeniem na ogród na rzecz  P.  Marii TAUBE         

Działka posiada urządzona księgę wieczystą - GW1K/00016686/5

Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.                .

 

3/ części  działki nr 480/4 o powierzchni 470 m? położonej w Strzelcach Krajeńskich - z przeznaczeniem na ogród na rzecz  P.  Barbary MATUSZEWSKIEJ.      

Działka posiada urządzona księgę wieczystą - GW1K/00016686/5

Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.   

 

Wysokość czynszów za dzierżawę ww. gruntów  zostanie obliczona na podstawie zarządzenia nr 0050.66.2013 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za grunty gminne przeznaczone do tymczasowego wykorzystania na cele rolne i ogrody (warzywne,owocowe,zieleń) i wynosi:

- 0,10zł/m?  w stosunku rocznym plus podatek od nieruchomości

 

Wysokość czynszów ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 76 36 332.

 

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Mateusz FEDER

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603  


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl