Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00083803/3


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00083803/3


OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00083803/3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny - mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej (działka ewidencyjna nr 78 o pow. 0,0383 ha. należącej do dłużnika Danuty Rybińskiej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia o pow. 165,5 m2. Działka zabudowana także budynkiem gospodarczym o pow. 18,5 m2 dobudowanym do budynku mieszkalnego. Nieruchomość jest położona w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 3 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00083803/3. Suma oszacowania wynosi: 1 233 140,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 924 855,00 zł (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 123 314,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta czternaście złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A pod sygn. akt II Co 2712/13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. (022) 101-26-99 oraz na stronie www.komornik-pietrzyk.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk, 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 11 lok.2


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl