Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE O LICYTACJI


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski

OGŁOSZENIE O LICYTACJI


OGŁOSZENIE O LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski prowadzący Kancelarię w Warszawie przy ul.Broniewskiego 59a (informacje udzielane są w godzinach 12:00-14:00 tel. (0-22) 394-51-49, e-mail: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl, www.komornik-warszawa.com.pl) ogłasza, że w dniu: 16-03-2015 r. o godz. 15:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1152, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w wysokości 37/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego: 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 18/2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00144463/8. Lokal mieszkalny znajduje się na parterze w budynku wielomieszkaniowym. Składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa całości wynosi 20,52m2. Suma oszacowania lokalu wynosi: 133.955,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 100.466,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 13.395,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 25 10201026 2594 1802 2029 4612 Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa. W dniu 10.03.2015 r. w godz.: 18:00-20:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych II Co 296/14. Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika w poniedziałki 15-18:00 oraz w czwartki 9-12:00.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski, 01-865 Warszawa, ul. Władysława Broniewskiego 59A


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl