Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Łódzkie » Powiat pajęczański » Gmina Gmina wiejska Sulmierzyce »
Miejscowość: Kuźnica
Ogłaszający: STAROSTA PAJĘCZAŃSKI

OGŁOSZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości


OGŁOSZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 113 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuję o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, położonych w obrębie Kuźnica, gmina Sulmierzyce, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki z karty mapy 1 o numerach 247 o pow. 0,09 ha, 248 o pow. 0,30 ha, 249 o pow. 0,13 ha, dla której w ewidencji gruntów nie ma ustalonego właściciela, a jako władający wpisany jest Piotr Wojewoda s. Stanisława i Tekli, ostatnio zamieszkały Piekary, gm. Sulmierzyce; 375 o pow. 0,05 ha, 376 o pow. 0,22 ha, 377 o pow. 0,10 ha, dla której w ewidencji gruntów nie ma ustalonego właściciela, a jako władający wpisani są Ignacy Kierasiński s. Tomasza, ostatnio zamieszkały Wola Wydrzyna, gm. Sulmierzyce w 1/7 części; Jan Kierasiński s. Tomasza i Ewy, ostatnio zamieszkały Radomsko w 3/7 częściach; Adam Pazera s. Tomasza, ostatnio zamieszkały Wola Wydrzyna, gm. Sulmierzyce w 2/7 częściach oraz Marianna Piątek c. Tomasza i Ewy, ostatnio zamieszkała Wola Wydrzyna, gm. Sulmierzyce w 1/7 części; 2016 o pow. 0,11 ha, dla której w ewidencji gruntów nie ma ustalonego właściciela, a jako władający wpisany jest Józef Mosiński, ostatnio zamieszkały Bogumiłowice, gm. Sulmierzyce; 2078 o pow. 0,19 ha, 2079 o pow. 0,15 ha, dla której w ewidencji gruntów nie ma ustalonego właściciela, a jako władający wpisani są Henryk Dłubak s. Stefana i Cecylii, zamieszkały Wola Wydrzyna, gm. Sulmierzyce w 1/9 części; Kazimierz Dłubak s. Stanisława i Genowefy, zamieszkały Wola Wydrzyna w 5/9 częściach, Marianna Kieras c. Tomasza i Rozalii, ostatnio zamieszkała Wola Wydrzyna w 1/9 części oraz Bronisława Włodarczyk w 2/9 częściach; 814 o pow. 0,09 ha, dla której w ewidencji gruntów nie ma ustalonego właściciela, a jako władający wpisany był Beśka Stanisław s. Tomasza, a następnie Skarb Państwa - Państwowy Fundusz Ziemi; oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Łęczyska - Markowizna, gmina Sulmierzyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka z karty mapy 1 o numerze 580 o pow. 1,53 ha, dla której w ewidencji gruntów nie ma ustalonego właściciela, a jako władający wpisany był Mieczysław Czołnowski s. Walentego, a następnie Skarb Państwa; na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod wyrobisko odkrywki Pola Szczerców w celu wydobywania złoża węgla brunatnego objętego własnością górniczą. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania wywłaszczeniowe. Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, parter, pok. 12 (tel. 343113876).


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl