Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETAGU NIEOGRANICZNONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat warszawski zachodni » Gmina Gmina wiejska - Stare Babice »
Miejscowość: Stare Babice
Ogłaszający: Stare Babice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETAGU NIEOGRANICZNONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice


Stare Babice, dnia 17.02.2015 r. RGGN.6840.1.2015 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETAGU NIEOGRANICZNONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, oznaczona jako działka nr ew. 626/8 o powierzchni 0,1904 ha, położona we wsi Borzęcin Duży, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW). Położona w rejonie ul. Warszawskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WA1P/00050933/1 Cena wywoławcza: 570 000,00 PLN netto (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%) Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 22 kwietnia 2015 r.): 5% wartości ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 ( I piętro). Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starych Babicach, opublikowanie na stronach internetowych: www.stare-babice.pl w zakładce: Dla Inwestora/przetargi na działki, oraz www.bip.stare-babice.waw.pl w zakładce: Nieruchomości i planowanie przestrzenne/ogłoszenia. Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, pok. 26 (P. Agnieszka Senterkiewicz) lub telefonicznie (0-22) 730 80 26 lub 722 91 39 do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, pok. 26 (P. Agnieszka Senterkiewicz) lub telefonicznie (0-22) 730 80 26 lub 722 91 39, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl