Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00285525/6


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00285525/6


na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 6 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 173A należącego do dłużnika Mariusza Tadeusza Stachnik składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o pow. użytkowej 34,30 m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,12 m2 udział w części wspólnej 3742/298386 dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00285525/6. Suma oszacowania wynosi: 188 959 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 719,25 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 25/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 895,90 zł (osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 90/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul.Terespolska 15A pod sygn. akt II Co 2785/13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 oraz www.komornik-pietrzyk.pl OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA6M/00285525/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk, 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 11 lok.2


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl