Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Samochód ciężarowy marki VW Transporter 1.9 TDI


Kategoria: Ruchomości » Samochody ciężarowe
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.03.2015

Samochód ciężarowy marki VW Transporter 1.9 TDI

 

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11, ogłasza:

Przetarg ofert pisemnych, w trybie art. 105 §1 pkt 4 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zmianami) na sprzedaż nw. pojazdu


Marka/ nr VIN

Paliwo

Poj. skok.
Ccm

Rok
prod.

Cena
oszacowania

Cena
wywoławcza

UWAGI

VW Transporter 1.9 TDI/
WV2ZZZ7HZ8H114289

ON

1896

2008

42 300,-

31 725,-

Sam. ciężarowy

 

UWAGA I

W przetargu nie może brać udziału były właściciel pojazdu.

Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na daną pozycję ogłoszenia. Nie dopuszcza się wariantowości oferty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

złożenie w sekretariacie Izby Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11, do godz. 10.30 dnia 4.03.2015 r. oferty zawierającej proponowaną cenę zakupu brutto wraz z danymi oferenta i jego podpisem.

Wpłata wadium w wysokości 10% kwoty oszacowania pojazdu będącego przedmiotem oferty z oznaczeniem licytowanej pozycji w kasie Izby Celnej we Wrocławiu (pokój nr 11) w dniu przetargu w godz. 9.00-10.30 lub przelewem na rachunek bankowy nr 12 1010 1674 0036 6513 9120 0000. Wpłaty przelewem należy dokonać co najmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu. Wypłata wadium po przetargu w tym samym dniu do godz. 13.30, z tym że w przypadku wpłaty wadium przelewem zwrot nastąpi przelewem w dniu następnym.

obecność oferenta przy otwieraniu ofert

Proponowana cena zakupu nie może być niższa niż cena wywoławcza.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  Oferta - pojazd - pozycja ogłoszenia.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Celnego we Wrocławiu, ul. Hercena 11, sala nr 3, w dniu 4.03.2015 r. o godz. 11.00

Przetarg na zakup danego pojazdu nie dojdzie do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywoławczej. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, która spełni powyższe uwagi.

W przypadku wygrania przetargu kupujący winien niezwłocznie wpłacić zaoferowaną kwotę, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu. Niewypełnienie ww. warunku spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta w przypadku ofert o takiej samej cenie oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady ukryte w ww. ruchomościach, nie gwarantuje, że przedmiotowy pojazd podlega rejestracji. O rejestracji pojazdu decyduje odpowiedni organ do spraw rejestracji pojazdów. Towar nie podlega zwrotowi.

UWAGA II:

Oglądanie pojazdu na parkingu OC Wrocław I ul. Karmelkowa 31, w dniu: 3.03.2015 od godz. 10.00 do 12.00 oraz w dniu 4.03.2015 od godz. 7.30 do 9.30, tel. kontaktowy 71 7986-138

U W A G A III: cena podana w ogłoszeniu jest ceną brutto.

Pojazd podlega rejestracji po spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 186, poz.1322)

Aktualna informacja o przetargu dostępna jest na stronie internetowej www.icwroclaw.plSzukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl