Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pierwsza Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0375 ha, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego...


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.03.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

16 marca 2015 r. o godz. 10.00

w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0375 ha, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego, jednorodzinnego, dwupiętrowego z podpiwniczeniem i poddaszem, w zabudowie bliźniaczej, o pow. 188,5 m kw.

Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul. Wielkopolska 56; dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00063308/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności nieruchomości przysługuje dłużnikom:

Ragankiewicz Tomasz

Ragankiewicz Edyta

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 486.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 364.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 48.600,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl