Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Zawiadomienie


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Kujawsko-pomorskie » Powiat Włocławek » Gmina Miasto na prawach powiatu - Włocławek »
Miejscowość: Włocławek
Ogłaszający: PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.03.2015

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK


W związku z realizacją Uchwały nr 85/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. nr 121, poz. 1789), wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

zawiadamiam o możliwości składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

1. O dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

2. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dotacje w wysokości do 50% nakładów koniecznych ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku w zakresie określonym w § 2 ust. 1 Uchwały nr 85/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r.

W uzasadnionych przypadkach wysokość dotacji może wynieść 100% nakładów koniecznych.

3. Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców - Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B).

4. Uchwała określająca szczegółowe warunki naboru wniosków wraz ze wzorem wniosku

i wykazem niezbędnych załączników są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców - Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B) oraz na stronie http://www.wloclawek.pl

w Biuletynie Informacji Publicznej w Kartach Usług Wydziału Urbanistyki i Architektury.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13 w pokoju 404 (IV piętro) lub pod numerami tel. 54 414 43 10, 54 414 42 95.

Kwota zaplanowana do rozdysponowania w roku bieżącym wynosi 300 000 zł.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl