Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - ul. Mazowiecka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Zachodniopomorskie » Powiat kołobrzeski » Gmina Gmina Miasto Kołobrzeg »
Miejscowość: Kołobrzeg
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

z późn. zm./ i uchwały NR XVII/219/12 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 7 marca 2012 r.,

Prezydent Miasta Kołobrzeg

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

 • Położenie i opis nieruchomości : ul. Mazowiecka,
 • Oznaczenie geodezyjne -
 • Nr działek - 122/7 obr. 18; 225/18 obr. 11
  • Nr KW - KO1L/00031787/1; KO1L/00031786/4;


 • Powierzchnia w hektarach - 0,3648; 0,2591- łącznie 0,6239
 • Opis nieruchomości - Nieruchomości niezabudowane,  położone w bliskim sąsiedztwie ul. Św. Macieja. Posiadają możliwość przyłączenia podstawowych instalacji infrastruktury technicznej. Lokalizacja atrakcyjna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg  "5 - Trzebiatowska" działki leżą w terenie oznaczonym symbolem MW35 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): pod usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
 • Termin zagospodarowania - 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
 • Forma zbycia nieruchomości - własność.
 • Cena wywoławcza w zł - 1.651.000,- brutto (w tym VAT wg stawki 23%)

Wnioski o zakup w/w nieruchomości przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, osoby które są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości, pozbawione prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy) należy składać w terminie do dnia 06 lipca 2012 roku.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 24 maja 2012 r. do 13 czerwca 2012 roku.

Opracowała: Ewa Pyjek
insp. ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl