Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych gm. Mietków


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.02.2015

Ogłoszenie o przetargu

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518/ oraz § 3 ust. 1 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U.nr 207, poz.2108/ z dnia 22.09 2004r.

Wójt Gminy Mietków ogłasza 

 

przetarg  ustny  ograniczony   na  dzierżawę  nieruchomości  rolnych

 

Lp.

Nr działki

i nr KW

Pow.

w ha

Położenie i

przeznaczenie

Cena wywoławcza

za 1 rok dzierżawy

 

Wadium

w zł

Termin wnoszenia opłat

Przeznaczenie w miejscowym

planie zagospod.

przestrzennego

1

Część

 47/2

45/8

 

3,1000

0,4000

 

DZIKOWA

przeznaczenie rolnicze

 

2.625,00

 

500

 

15 sierpnia każdego roku

R - tereny rolnicze   grunty rolne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych

 

Nieruchomości  nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

Przetarg ograniczony dla rolników zamieszkałych na terenie gminy Mietków, ponieważ gmina ma deficyt gruntów rolnych o które ubiegają się rolnicy. Zgłoszenie  uczestnictwa  w/w  przetargu  w terminie do 13.02.2015r.

 

Przetarg odbędzie się  dnia 17 lutego 2015 r.  o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Mietków  przy ul. Kolejowej 35,  w  sali  nr 15.

 

Wadium w/w wysokości 500,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 lutego 2015 r. na konto Urzędu Gminy Mietków  nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004,  za datę wpłacenia uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek  Gminy Mietków

 

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zostanie zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Wylicytowany czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres  5 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, telefon 71/ 3168113 wew. 120 lub 71/360 49 07 .

 

Mietków, dnia 14 stycznia 2015 r.

                                                                                                                                  Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl