Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Głowackiego 2


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.01.2015

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.01.2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 10 położonego  w Legnicy  przy ul. Głowackiego 2

 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Głowackiego 2,

KW LE1L/00042307/4

Budynek mieszkalny 4 ? kondygnacyjny, uzbrojony w sieć gazową, wod-kan.,energetyczną,

Działka nr 375/2 o pow. 361 m?

obręb Fabryczna, lokal mieszkalny nr 10 położony na III piętrze, pow. 46,66 m2 i 4,47  m2

         2 pokoje,

przedpokój, kuchnia, łazienka piwnica nr 3

82.000,00 zł

(7.800,00 zł)

 

8.000,00 zł

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 04.11.2014 r.

Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 29.12.2014 r. w godzinach od11.00 do 12.00.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości  jw. nie później niż do 15.01.2015  r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się 19.01.2015 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 


 Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl