Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Św. Elżbiety 7


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.01.2015

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego  w Legnicy przy ul. Św. Elżbiety 7


Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i powierzchnia lokalu

 

Skład lokalu

Cena lokalu

(w tym gruntu)

 

Wadium

Legnica  ul. Św. Elżbiety 7,

KW LE1L/00064234/1

Budynek mieszkalno-usługowy,3  -kondygnacyjny, podpiwniczony,  składa się z 6 lokali, teren uzbrojony

 

obręb

Bartniki

dz. nr 201/1

o pow. 477 m2

lokal użytkowy nr 1A

pow. 59,90 m2                         w przyziemiu

 

 

Pomieszczenie usługowe, pomieszczenie socjalne, 2 pomieszczenia gospodarcze, przedsionek, hall, wc

106.500,00 zł

             (18.00,00 zł)

 

 10.000,00 zł

         

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Cena nieruchomości w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT i zawiera koszty  przygotowania nieruchomości do zbycia. Pierwszy przetarg odbył się 11.08.2014 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 07.05.2014 r. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości  1.230,61 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.


Przetarg odbędzie się 19.01.2015 r. o godz.10.00.

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318.

 

Lokal udostępniony będzie do oglądania 29.12.2014 r. w godzinach  od 13.00 do 14.00.

 

Zainteresowani winni wpłacić wadium do 15.01.2015 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-302, pokój 313 III p.,  oraz warunków przetargu 7672-12-310.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl