Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

najem obiektu magazynowo-produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Zarząd Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. (SAG)

z siedzibą:

59-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 (www.sag.legnica.pl)

tel. 76 722-60-36, 76 721 01 38, fax. 76 722-60-37 e-mail: biuro@sag.legnica.pl

 

ogłasza nabór ofert na wynajęcie:

obiektu magazynowo-produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, o pow. użytkowej 4.259,3 m2 wraz z przyległym placem o pow. ok. 2.500 m2, położonego na działce nr 13/19 obręb Bartoszów.

W obiekcie istnieją sprawne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, alarmowa, gazowa, telekomunikacyjna.

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza - czynsz miesięczny netto: 29.000,- zł.

Wadium wynosi: 10.000,- zł.

Istnieje możliwość zaliczenia poniesionych przez Najemcę (i uzgodnionych z SAG) nakładów adaptacyjnych lub remontowych na poczet czynszu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego, usług, administracji, komunikacji (w tym parkingi).

Podatek od nieruchomości obciąża SAG.

Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków itp. obciążają Najemcę.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości wyżej podanej na konto w BZ WBK S.A. nr 06 1500 1504 1215 0002 9037 0000.

Pisemna oferta powinna zawierać:

-  datę sporządzenia oferty,

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

-  wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-  określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,

-  oferowany czynsz i sposób jego płatności,

-  potwierdzenie wpłaty wadium.


Oferty należy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem Obiekt magazynowo-produkcyjny 2 w siedzibie Spółki.

Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia oferty i wpłacenia wadium.

Wadium będzie zaliczone na poczet czynszu, a oferentom, których oferta nie zostanie wybrana ? zwrócone będzie niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru ofert.

SAG zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl