Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego


Kategoria: Ruchomości » Samochody ciężarowe
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina wiejska Zgorzelec »
Miejscowość: Zgorzelec
Ogłaszający: Wójt Gminy Zgorzelec
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.12.2014

       Przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

 Ogłoszenie o przetargu drugim ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

 

Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, woj. Dolnośląskie, powiat Zgorzelec, tel. 75 77 214 00, 75 77 214 14, fax 75 77 565 64

ogłasza przetarg drugi ustny nieograniczony na:

 

Przedmiot przetargu           AUTOBUS SZKOLNY

Marka                                     JELCZ-ZASADA

Typ , model                           L090M/S

Nr identyfikacyjny               SUJ09010030000422

Rodzaj silnika                        z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika      4580 ccm / 132kW (179KM)

Wskazanie licznika               379000 km

Nr rejestracyjny                    DZG P878

Liczba miejsc siedzących      44

Rok produkcji                        2003

Badania techniczne ważne do  2014-07-27

Ubezpieczenie OC ważne do     2015-01-28

1.     Pierwszy przetarg z dnia 14 października 2014 zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie   30.000,00 zł /brutto/ słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

2.Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 25.000,00 zł /brutto/ słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.

3. Przetarg drugi ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec , pokój nr 12a I piętro -  (Wydział Spraw Obywatelskich, Organizacyjnych i Drogownictwa - OD).        

4.Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec pokój nr 12 i 12a tel. nr 75 77 214 14 - osoba do kontaktu ?  Naczelnik Wydziału OD-  Kazimierz Prosyniak  i tel.  nr 75 77 214 45 ? osoba do kontaktu  Z-ca Naczelnika Wydziału OD Jadwiga  Śpiewak.

5.Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach od 8.00 ? do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

6.Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest wniesienie wadium ( w pieniądzu) w wysokości   2.500,00 zł  w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r.  na konto Urzędu Gminy Zgorzelec: BGŻ SA nr  06 20300045 1110 0000 0189 7220 (liczy się data zaksięgowania środków na koncie).

7.Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 3 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia. 

8. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

11. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania    przyczyny.                                                                                                                                                                                       

                                                                                               Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                 /-/  Kazimierz Janik


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022507

/files/dokumenty/Regulamin.pdf

/files/dokumenty/Zarządzenie.pdf


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl