Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat słubicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Rzepin »
Miejscowość: Rzepin
Ogłaszający: Burmistrz Rzepina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.11.2014

Wyciąg z ogłoszenia

B U R M I S T R Z A   R Z E P I N A

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona w Rzepinie przy ul. B. Prusa, kształt prostokąta o wymiarach ok. 22 m x 62 m. Dojazd drogą nieutwardzoną. W ul. B. Prusa występują sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. KW nr GW1S/00016550/0. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

 

Informujemy, że przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2014 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie,


Godzina

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wadium

godz. 1000

917/166

0,1393 ha (RVI)

67000 zł

6 700 zł

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 10.10.2014 r.

W celu przystąpienia do przetargu należy wnieść wadium w pieniądzu (w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1400) lub przelewem bankowym na konto BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 17.11.2014 r., komisja przetargowa mogła stwierdzić, że dokonano wniesienia. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg.

Do ustalonej w trakcie licytacji ceny sprzedaży nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości (23%). Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami). Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 6, lub telefonicznie: 95-7596 034.

 

Ogłoszenie sporządzono dnia 16.10.2014 r.

 

Ogłoszenie opublikowano w wyd.  nr  289/2014 z dn. 16.10.2014 r.


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080504Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl