Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska- Mszana Dolna »
Miejscowość: Mszana Dolna
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.11.2014

 

 

BURMISTRZ    MIASTA   MSZANA  DOLNA

ogłasza kolejny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych

nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna

 

uchwała

Uchwala Rady Miasta Mszana Dolna nr XLVIII/310/2009 z dnia 21.12.2009r

 opis nieruchomości

niezabudowana nieruchomość gruntowa

położenie

Miasto Mszana Dolna obręb ewidencyjny Śródmieście  ul.Leśna

numer księgi wieczystej

 25432

numer działki

5853/9

5853/12

5853/13

5853/14

5853/15

5853/16

Powierzchnia w m2

1605

1401

1281

2001

1463

1294

 

cena wywoławcza netto

103 500

zł netto

90 750

zł netto

83 250

zł netto

129 750

zł netto

94 500

zł netto

84 000

zl netto

sposób korzystania zgodny z ewidencją gruntów

RV

przeznaczenie z miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

C 26 MN/Z - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej , gdzie przeznaczenie podstawowe obejmuje - usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach do tego przeznaczonych , obejmujące : usługi pensjonatowe i hotelarskie,agroturystyczne , usługi handlu detalicznego I gastronomii - objęte w części liniami rozgraniczającymi ulicy głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KDGP i ulic dojazdowych o symbolu KDD.

Wadium ( zł )

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

min.postąpienie ( zł )

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  17 listopada  2014 r ( poniedzialek) w siedzibie Urzedu Miasta przy ul.Piłsudskiego 2 ( sala narad) od godz.12.00.


Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

Warunkiem przystapienia do licytacji jest wpłata wadium do dnia 12 listopada 2014 r  godz.15.00 w kasie lub na konto (data wpływu na konto) nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej z dopiskiem Przetarg - działka (wpisac numer) ...........

Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób, które wpłaciły wadium.Na żądanie Komisji Oferencji zobowiązani są przedstawić dowody wpłaty wadium, dowód tożsamości a w przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi - dokument stwierdzający prawo działania w imieniu uczestnika, osoby reprezentującej.

Postąpienie nie może być niższe niż podane w tabeli.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postapienia dopóty - dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postapień.

Osobą wygrywajacą przetarg jest osoba, która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogloszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzedu Miasta www.mszana-dolna.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel 18 3310059 wew.204.

 

więcej informacji o ofererencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120702


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl