Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina wiejska Zgorzelec »
Miejscowość: Zgorzelec
Ogłaszający: Wójt Gminy Zgorzelec
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.10.2014

 

Wójt Gminy Zgorzelec

z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, woj. Dolnośląskie, powiat Zgorzelec, tel. 75 77 214 00, 75 77 214 14, fax 75 77 565 64

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:


Przedmiot przetargu           AUTOBUS SZKOLNY

Marka                                     JELCZ-ZASADA

Typ , model                           L090M/S

Nr identyfikacyjny               SUJ09010030000422

Rodzaj silnika                        z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika      4580 ccm / 132kW (179KM)

Wskazanie licznika               379000 km

Nr rejestracyjny                    DZG P878

Liczba miejsc siedzących      44

Rok produkcji                        2003

Badania techniczne ważne do  2014-07-27

Ubezpieczenie OC ważne do     2015-01-28                

  1. Cena wywoławcza 30.000,00 zł /brutto/ słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.
  2.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 października 2014 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec , pokój nr 12a I piętro -  (Wydział Spraw Obywatelskich, Organizacyjnych i Drogownictwa - OD).        
  3. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec pokój nr 12 i 12a tel. nr 75 77 214 14 - osoba do kontaktu -  Naczelnik Wydziału OD-  Kazimierz Prosyniak  i tel.  nr 75 77 214 45 ? osoba do kontaktu  Z-ca Naczelnika Wydziału OD Jadwiga  Śpiewak.
  4. Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach od 8.00 - do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wniesienie wadium ( w pieniądzu) w wysokości   3.000,00 zł  w terminie do dnia 10 października 2014 r.  na konto Urzędu Gminy Zgorzelec : BGŻ SA nr  06 20300045 1110 0000 0189 7220 (liczy się data zaksięgowania środków na koncie).
  6. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.  
  7. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  9. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

10.

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.        

                                                                          

Wójt Gminy   Zgorzelec                                            

 /-/ Kazimierz Janik

 

 

Do pobrania:

- Regulamin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

/files/dokumenty/regulamin_przetargu_na_autobus.pdf

- Zarządzenie Nr 359/2014 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego.

/files/dokumenty/zarzadzenie_.pdf

                                                                       


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl