Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Rzepinie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat słubicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Rzepin »
Miejscowość: Rzepin
Ogłaszający: Burmistrz Rzepina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.05.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA B U R M I S T R ZA   R Z E P I N A

o III przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

(termin przeprowadzenia I przetargu - 30.01.2014, II przetargu - 20.03.2014)

 

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w Rzepinie przy ul. Fryderyka Chopina, ujawnione w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Dojazd drogą nieutwardzoną. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na występujące użytki rolne nabywca ma obowiązek na własny koszt wyłączyć grunty z produkcji rolnej.


Informujemy, że przetargi odbędą się w dniu 08.05.2014 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie, zgodnie z poniższym harmonogramem:


Godzina

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wadium

godz. 1000

918/39

0,0987 ha

50 600 zł

5 100 zł

godz. 1020

918/40

0,1200 ha

61 450 zł

6 145 zł

godz. 1040

918/42

0,0728 ha

37 500 zł

3 750 zł

godz. 1100

918/47

0,1017 ha

50 125 zł

5 000 zł

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do ustalonej w trakcie licytacji ceny nieruchomości naliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości (23%). W celu przystąpienia do przetargu należy wnieść wadium w pieniądzu (w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1400) lub przelewem bankowym na konto BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 maja 2014 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg.


Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 z poz. 651 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami). Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


 

Ogłoszenie sporządzono dnia 02.04.2014 r./AK

 

 

Ogłoszenie opublikowano w wyd.  nr  93/2014 z dn. 3.04.2014 r.


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080504Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl