Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Działki oznaczone geodezyjnie Nr 865, 864/2 (obr.oo3) o łącznej pow. 787 m2 położone w Sławnie przy ul. Filtrowej 32


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat sławieński » Gmina Gmina Miasto Sławno »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Sławno
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.04.2014
Cena: 46.000,00 PLN

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sławno

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


 

Działki oznaczone geodezyjnie Nr 865, 864/2 (obr.oo3) o łącznej pow. 787 m2położone w Sławnie przy ul. Filtrowej 32, dla których urządzone są księgi wieczyste KW Nr KO1E/00005938/7 i KO1E/00005939/4.


Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

 

Cenę wywoławczą stanowi kwota                46.000,00 zł /brutto/

Wadium w wysokości                                          4.600,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 30.04.2014 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2014 r. o godzinie 1000

w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Termin poprzedniego przetargu: 25.02.2014 r.


Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.


Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40, telefonicznie pod numerem 59 810 00 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

z uzasadnionej przyczyny.


/files/dokumenty/R_E_G_U_L_A_M_I_N.pdf

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=321302

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl