Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3A o powierzchni użytkowej 22,40 m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 14 w Jedlinie-Zdroju


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wałbrzyski » Gmina Gmina miejska Jedlina-Zdrój »
Miejscowość: Jedlina-Zdrój
Ogłaszający: B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.04.2014

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


nr 3A o powierzchni użytkowej 22,40 m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 862/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0568 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 338/4.

Nieruchomość gruntowa opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00069643/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 1MN/MW z zapisem zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna;

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B ? tereny mieszkaniowe;


2. Cena wywoławcza:       13 000 zł
w tym: cena lokalu: 88% ceny oraz cena udziału w gruncie: 12% ceny.

Sprzedaż części budynku (lokalu), położonego w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Bolesława Chrobrego 14/3A jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 ze zm.)


3. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2 (I piętro - Sala Orła Białego).


4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 1 000 zł, nie później niż 4 kwietnia 2014 r. .


5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina.pl) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu).


6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać  szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748455-215 wew. 23

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: M. Magoń

WZ. Burmistrza  MiastaMarek Fedoruk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022102


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl