Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 - 095 Mirków

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność

Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Pasikurowice

 


1. Oznaczenie nieruchomości:
1) działka nr 238 o pow. 0,0383 ha, obręb wsi Pasikurowice, nr księgi wieczystej 39436

2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w zachodniej części Gminy Długołęka w miejscowości Pasikurowice, w odległości około 3,5 km w linii prostej od granic miasta Wrocławia. Nieruchomość położona w środkowej części wsi Pasikurowice, przy ul. Lipowej - drodze o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 45 m od ul. Wrocławskiej - głównej drogi miejscowości. Sąsiedztwo działki to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, przy północno-zachodniej granicy nieruchomości znajduje się wiejski sklep spożywczo-wielobranżowy. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 17m x 23m i jest położona na terenie płaskim. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej świetlicy. Jest to budynek wolnostojący, częściowo jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 266,4 m2, kubatura wynosi 1500 m2. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 45%.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1) Teren, na którym położona jest działka nr:

- 238 jest przeznaczony pod usługi kultury. Dodatkowo działka znajduje się w części w granicy strefy "OW" obserwacji archeologicznej.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXXI/540/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 57, poz. 1241 z dnia 30 marca 2005r.)

4. Cena nieruchomości:
działka nr 238: 170 731,70zł netto + VAT - 210.000 zł brutto (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych)

5. Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 27.03.2014 r.

6. Informacje:
Szczegóły dotyczące sprzedaży moża uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/%20

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022507

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl