Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert na kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale położniczo - ginekologicznym oraz neonatologicznym.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Zdrowie
Rodzaj ogłoszenia: oferty dla lekarzy
Region: Łódzkie » Powiat wieruszowski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Wieruszów »
Miejscowość: Wieruszów
Ogłaszający: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.04.2012

OGŁOSZENIE   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie 
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów 
ogłasza konkurs ofert
na kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń
zdrowotnych na Oddziale położniczo - ginekologicznym
oraz neonatologicznym. 
 
Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy: 01.05.2012 - 31.12.2015 rok. 
 
Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzór umowy udostępnione są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie : www.pcm-nzoz-wieruszow.pl 
 
Miejsce i termin składania ofert:  Sekretariat Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie do dnia 24.04.2012  do godz. 14.30. 
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w dniu 24.04.2012  o godz. 15.00. 
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.  
W toku postępowania konkursowego Oferent , którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do wnoszenia skarg do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl