Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia części działki nr 70/2 położonej w Lipich Górach - z przeznaczeniem na cele rolne.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajańskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

O G Ł O S Z E N I E Nr GPM-44/2013

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 09 grudnia 2013r.

 

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.10.102.651. ze zmianami) - B U R M I S T R Z Strzelec Krajeńskich

 p o d a j e

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 grudnia 2013r. do 02 stycznia 2014r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia na okres do 31 października 2016 r., części działki nr 70/2 o powierzchni 2500m2 położonej w Lipich Górach - z przeznaczeniem na cele rolne.

  • Minimalna wysokość czynszu - 0.02zł/m2 (słownie złotych: 20/100) w stosunku rocznym.

Wysokość czynszu została podana w oparciu o obowiązujące od 19 lutego 2010r. zarządzenie Nr0152/8/2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za grunty gminne przeznaczone do tymczasowego wykorzystania na cele rolne.

Termin wnoszenia opłat ustala się z dołu do 31 października każdego roku na podstawie faktury wystawionej przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

Księga wieczysta - KW 17538 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Krajeńskich

W okresie trwania umowy czynsz ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki czynszu, ustalonej przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich w drodze zarządzenia.

 

Informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (p. 32, II piętro)

tel. nr 9576 36 332.


Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Wiesław SAWICKI

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl