Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gminie Siechnice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Siechnice »
Miejscowość: Siechnice
Ogłaszający: Burmistrz Siechnic
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.12.2013

BURMISTRZ SIECHNIC

 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651), Zarządzenia Nr 11/2012 Burmistrza Siechnic z dnia 10 lutego 2012r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Sulęcin ? Szostakowice  oraz na podstawie §16 rozp. RM. z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108), ), §2 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna, Burmistrz Siechnic

 Ogłasza na dzień 20 grudnia 2013 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:


LP

Nr KW

nr działki

obręb

Pow.w (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp

Cena wywoławcza

brutto

 

Wadium

w zł

 

Postąpienie

Godz. Przepro- wadzenia przetargu

Cena nieruchomości i

termin jej wnoszenia

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

2

18038

166/19

Szostakowice

0,1104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Szostakowicach, na zachód od zabudowy siedliskowej wsi. Sieci infrastruktury technicznej terenu: brak. Droga dojazdowa o nawierzchni nieurządzonej. Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

45 000,-

4 500,-

450 ,-

920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy

3

18038

166/20

Szostakowice

0,1373

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

55 400,-

5 540,-

554,-

940

4

18038

166/21

Szostakowice

0,1104

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

45 000,-

4 500,-

  450,-

1000

5

18038

166/22

Szostakowice

0,1166

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii..

48 000,-

4 800,-

480,-

1020

6

18038

166/23

Szostakowice

0,1105

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

45 000,-

4 500,-

450,-

1040

7

18038

166/24

Szostakowice

0,1158

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

47 000,-

4 700,-

470,-

1100

8

18038

166/25

Szostakowice

0,1104

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

45 000,-

4 500,-

450,-

1120

9

18038

166/26

Szostakowice

0,1149

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

47 000,-

  4 700,-

470,-

1140

10

18038

166/27

Szostakowice

0,1104

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

45 000,-

4 500,-

450,-

1200

11

18038

166/28

Szostakowice

0,1141

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

46 000,-

4 600,-

460,-

1220

12

18038

166/29

Szostakowice

0,1354

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

55 000,-

5 500,-

550,-

1240

13

18038

166/30

Szostakowice

0,1132

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z wyłączeniem napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii.

46 000,-

4 600,-

460,-

1300

 

14

18038

166/31

Szostakowice

0,1901

 

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Szostakowicach, na zachód od zabudowy siedliskowej wsi. Sieci infrastruktury technicznej terenu: brak. Do drogi o nawierzchni asfaltowej 0,3 km. Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

Zabudowa siedliskowa (budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty inwentarskie i inne służące bezpośrednio do produkcji rolnej) oraz ogrody i zieleń.

76 000,-

7 600,-

760,-

1320

 

 

Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy

15

18038

166/33

Szostakowice

0,1901

Zabudowa siedliskowa (budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty inwentarskie i inne służące bezpośrednio do produkcji rolnej) oraz ogrody i zieleń.

76 000,-

7 600,-

760,-

1340

16

18038

166/34

Szostakowice

0,1620

Zabudowa siedliskowa (budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty inwentarskie i inne służące bezpośrednio do produkcji rolnej) oraz ogrody i zieleń.

64 000,-

  6 400,-

640,-

1400

17

18038

166/35

Szostakowice

0,2084

Zabudowa siedliskowa (budynki mieszkalne wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty inwentarskie i inne służące bezpośrednio do produkcji rolnej) oraz ogrody i zieleń.

83 000,-

8 300,-

830,-

1420

 

Przetargi odbędą się dnia 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-wpłata wadium najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium),

- przedłożenie posiadanego dokumenty tożsamości (w przypadku osób prawnych - umowy spółki, aktualnego wypisu z rejestru handlowego oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki).

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu ) na wskazany numer konta.

3. Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona.

4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która wygra przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

5. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko nim prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu ich zbycie, bądź obciążenie. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz.900 - 1400 

6. Wylicytowana kwota zawiera 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

7. Pierwszy przetarg odbył się 8.05.2012r., drugi przetarg odbył się 18.07.2012r., trzeci przetarg odbył się 12.12.2012 r., czwarty przetarg odbył się 30.04.2013 r.

8. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.  U. z 1996r. nr 54, poz.245 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

10. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

11. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 214 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, Tel. +48-71-786-09-27 lub na stronie internetowej  www.siechnice.gmina.pl.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Siechnic

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022308

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl