Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 93/1000 części w nieruchomości zabudowanej na rzecz właścicieli lokali znajdujących się w budynku przy ulicy Słubickiej 4 w Rzepinie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat słubicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Rzepin »
Miejscowość: Rzepin
Ogłaszający: Burmistrz Rzepina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.12.2013

BURMISTRZ  RZEPINA   

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 93/1000 części w nieruchomości zabudowanej na rzecz właścicieli lokali  znajdujących się w budynku  przy ulicy Słubickiej 4 w Rzepinie .

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym działki 1385 o pow. 324 m2 w Rzepinie przy ulicy Słubickiej 4 jest zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym, dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Słubicach  prowadzi księgę wieczystą  nr GW1S/00023108/9. Przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż udziału         w wysokości 93/1000 części w wyżej opisanej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza wynosi  -  83.717,00 zł. w tym:

wartość budynku - udział 93/1000 części -  82.265,00 zł.

wartość gruntu-udział  93/1000 części  -    1.442,00 zł.

Wysokość wadium - 8.400,00 zł.


Działka posiada uzbrojenie w sieć : elektryczną, wodną, kanalizacyjną , co, gazową i drogę utwardzoną.


Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 upłynął dnia 30.10.2013r.


Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Ograniczenie  polega na możliwości uczestnictwa w przetargu jedynie osób będących właścicielami lokali znajdujących się w budynku nr 4 przy ulicy Słubickiej w Rzepinie.


Osoby  zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków tj. odpis z księgi wieczystej dla lokalu którego są właścicielem,  na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godzinie 11:30 sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Rzepinie BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie , aby najpóźniej w dniu 9 grudnia 2013 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.                                                                       

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetarg przegrają zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości.


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.


Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.


Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

 

 

 

Ogłoszenie opublikowano w wyd.  nr  310/2013 z dn. 6.11.2013 r.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080504

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl