Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska- Mszana Dolna »
Miejscowość: Mszana Dolna
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.11.2013

 

 

BURMISTRZ  MIASTA   MSZANA DOLNA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

 

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona za blokami komunalnymi przy ulicy Jana Pawła II z dojściem i dojazdem z ul.Jana Pawła II zabezpieczonym poprzez ustanowienie prawa służebności

uchwała Rady Miasta

XLI/278/2013 z dnia 16 września 2013r

położenie

obręb Śródmieście ,przy ulicy Jana Pawła II

numer działki i powierzchnia

 

księga wieczysta

działka ewidencyjna 4929/8 o powierzchni 0,0101 ha

 

księga wieczysta NS2L/00025861/8

 

użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów

B

przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

A1 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , gdzie przeznaczenie dopuszczalne obejmuje budynki mieszkalno-usługowe z zachowaniem ograniczeń wymienionych w ust.3 pkt 6 tj.powierzchnia usług nie może przekraczać 15 % powierzchni wewnetrznej budynku w którym jest zlokalizowana.

cena wywoławcza

12 500,00 zł + należny podatek VAT

( do ceny należy doliczyć wartość służebności gruntowej w wysokości 1 400,00 zlotych

wadium

2 000,00 złotych

min.postąpienie

200,00 złotych

forma oddania

przetarg ustny nieograniczony

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  18 listopada 2013r (poniedzialek) o  godzinie  12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 - sala narad


2.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium do dnia 14 listopada 2013r (data wpływu na konto  urzędu) na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007  w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej z dopiskiem przetarg-działka 4929/8.

3.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.Na żądanie Komisji Oferenci są zobowiązani przedstawić dowody wpłaty wadium,dowód tożsamości a w przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi  - dokument stwierdzający prawo działania w imieniu uczestnika , osoby reprezentującej.

4.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty - dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osoba wygrywającą przetarg jest osoba, która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

7.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

8. Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzego sobie prawo odwołania przetargu.

9.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu  www.mszana-dolna.pl a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel (18 3310059 w.204).

 

 

 

więcej informacji o ofererencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120702


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl