Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.10.2013

                                              

Prezydent Miasta Legnicy

Ogłasza, że w dniu  28.10.2013 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy

 


Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

(w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Moniuszki nr 3/6 kl. B,

KW LE1L/00040641/3

Budynek  6- kondygnacyjny, podpiwniczony, składa się z 26 lokali, uzbrojony w sieć gazową, wod-kan.,energetyczną

 

Działka nr 467/5 o pow. 258 m?

Obręb Kartuzy, lokal mieszkalny nr 23 położony na IV piętrze, pow. 24,20 m2

 

1 pokój,

przedpokój, kuchnia, łazienka

z wc,

 

54.000,00 zł

(2.000,00 zł)

 

6.000,00 zł

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 06.09.2013 r.


Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.


Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 07.10.2013 r. w godzinach od 13.00 do14.00.


Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do dnia 24.10.2013  r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się 28.10.2013 r. o godz.10.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium  i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl