Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II ustny przetarg nieograniczony na najem boksu handlowego nr 18, o powierzchni 14,30 m2, znajdującego się w hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Żwirki w Tczewie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Pomorskie » Powiat tczewski » Gmina Gmina miejska Tczew »
Miejscowość: Tczew
Ogłaszający: Prezydent Miasta Tczew
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.10.2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem boksu handlowego nr 18, o powierzchni 14,30 m2,znajdującego się w hali targowej nr I na  targowisku przy ulicy Żwirki, przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowej  (umowa zawarta  na czas nieoznaczony od dnia 04-11-2013 r.).

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 21.10.2013 r. o godz. 1100 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Cena wywoławcza z tytułu najmu lokalu - 572,00 zł (miesięcznie)

Wysokość wadium - 1 716,00 zł.

 

Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium.


Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie nr 68124012421111001002250598  PeKaO  SA I Oddział Gdańsk najpóźniej do dnia 16.10.2013 r. (włącznie), można wpłacić w kasie Urzędu do 16.10.2013 r. do godz. 1430.


Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata.

 

Osoba, która staje do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia umowy najmu.


Zwycięzcą przetargu zostaje oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu.


Przed zawarciem umowy najemca wpłaca kaucję w wysokości trzykrotności ustalonego czynszu, jako zabezpieczenie wykonania umowy.    

 

Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu.


Wadium zalicza się na poczet czynszu za pierwszy okres płatności.

 

Informujemy również, że do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, będące najemcami boksów handlowych w hali nr I, z którymi w okresie ostatnich 6 miesięcy    na ich wniosek rozwiązano umowę najmu.

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego boksu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie  (pokój 47, II piętro)  tel. 58  775 - 93 - 66.

 

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221401

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl