Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Blachownia


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat częstochowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Blachownia »
Miejscowość: Blachownia
Ogłaszający: Burmistrz Blachowni
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.09.2013

                                                                                                                                                                               

BURMISTRZ BLACHOWNI

ogłasza  piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie

ułamkowej  części  gruntu stanowiącego własność Gminy  Blachownia.


 

L.p.

Położenie lokalu

i opis

 

Pow. użytkowa

m2

Pow. piwnicy przynależnej m2

Nr działki

Pow. działki

w m2

Nr

KW

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

Cena

wywoławcza   obniżona o 10 %

 

 

Wadium

 

74.250,00 zł

 

w tym:

 

1.

 

Blachownia

ul. Bankowa 10 m 12

 

Opis: dwa pokoje , kuchnia, przedpokój, łazienka z wc.

 

46,69

 

7,24

 

631/7

 

1221

 

CZ1C/00178551/5

 

0,0578

 

Cena lokalu

mieszkalnego

70.062,30,00 zł

 

- Cena udziału wynoszącego 0,0578 cz.  w gruncie , jako podstawa do wyliczenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 4.197,70 zł

 

 

 

 

7.425,00 zł

                     

Nieruchomość lokalowa jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniem w rozporządzaniu.


Przetargi na w.w. lokal przeprowadzone zostały w 30 sierpnia, 15 listopada 2012 roku ,  20 lutego i 20 czerwca 2013 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.


Piąty przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 - sala posiedzeń - w dniu 25 września  2013roku  o godz. 10 30

 

Uwaga: Mieszkanie  nr 12 przy ul. Bankowej 10  w Blachowni, wymaga zainstalowania na koszt nabywcy,  licznika pomiaru energii elektrycznej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w formie pieniężnej w wysokości podanej  w wykazie, na konto bankowe Urzędu nr 50 1020 1664 0000 3202 0028 4638  PKO bp. O/Blachownia najpóźniej do dnia  19 września  2013 roku.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny przedstawić Komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium, oraz ewentualne pełnomocnictwa  do wzięcia udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.


Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej.

Cena nieruchomości osiągnięta  w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o miejscu i dacie zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.


Osobom,  które przetargu nie wygrały, wadium zwrócone zostanie niezwłocznie nie później niż przed upływem  3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  wynikiem negatywnym przetargu.


Ze sprzedażą w.w. lokalu mieszkalnego wiąże się oddanie w  użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek.  

 

Cena udziału  w gruncie zawarta jest w cenie wywoławczej  nieruchomości.  Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, ustalona zostanie cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej. Cena za udział w nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu, jest podstawą do naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny ustalonej w przetargu za udział w nieruchomości gruntowej do której doliczony zostanie  23 % podatku VAT . Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)  zwolniona jest z podatku  VAT.

 

Lokal mieszkalny  stanowiący przedmiot sprzedaży można oglądać  po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru u pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości   i Ochrony Środowiska - telefonicznie  nr (034) 3270-461, (034) 3270-409 wew. 111 lub 112.


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej  przyczyny.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl