Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości bez zabudowań, położonych w Gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejska Kudowa-Zdrój »
Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 23.08.2013

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWY - ZDROJU
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż  n/w nieruchomości  bez zabudowań, położonych w  Gminie  Kudowa -  Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne. Księga wieczysta Kw. nr 61790. Termin  rozpoczęcia  zabudowy - 4 lata od  daty podpisania umowy notarialnej, zakończenia ? 2 lata od daty rozpoczęcia budowy. Działki są wolne od obciążeń i zadłużeń. Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej, drogi umożliwiającej realizację inwestycji nastąpi w 2016r. Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul. M. Buczka. Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej:

 

  1.działka nr 698/20 (AM-7) o pow.10832m2,

cena wywoławcza 416 000zł, godz.  8,00
  2.dzialka nr 698/44 (AM-7) o pow.10105m2,

cena wywoławcza 388 800zł, godz.  8,30

 

 
Ceny gruntów osiągnięte w drodze przetargu podlegają opodatkowaniu podatkiem Vat 23%

                 
Przetargi odbędą się 27.08.2013r. pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.


Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w wysokości  20% ceny wywoławczej w pieniądzu na każdą z działek oddzielnie w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 23.08.2013r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 


 Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż do 6.09.2013r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.


 Przetargi mogą być odwołane z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl i www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl


 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020803


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl