Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Obwieszczenie o przetargu przedmiotu zastawu rejestrowego


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - ruchomości
Rodzaj ogłoszenia: komornicze
Region: Lubelskie » Powiat Biała Podlaska » Gmina Gmina miejska - Biała Podlaska »
Miejscowość: Biała Podlaska
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.03.2012

O B W I E S Z C Z E N I E   O   P R Z E T A R G U  

P R Z E D M I O T U   

Z A S T A W U   R E J E S T R O W E G O

 

Zastępca - Asesor Ewa Kochańska Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na  podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.) zawiadamia, że w dniu 2012-03-20 o godzinie 12:00 w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/9 (Kancelaria Komornika) odbędzie się:

 

 P R Z E T A R G

przedmiotów zastawu rejestrowego zastawcy JK EKO - ENERGY Sp. z o.o.  opisanych jako:  


I) CIĄG TECHNOLOGICZNY DO OBRÓBKI DREWNA na który składa się:

1) Piła pionowa taśmowa nr inwentarzowy - ST/D/540/0042/2006

2) Połówczarka do kołków

3) Dwu piła formatowa

4) Dwu piła pozioma

5) Ciąg technologiczny: Suszarnia i Autoklaw

6) Otaczarka do wałków DNAA -100 nr inwentarzowy - ST/D/540/00402006

7) Otaczarka do wałków nr fabryczny - 9559

8) Dwu piła pionowa taśmowa nr inwetarzowy - ST/D/540/0041/2006

9) Trak poziomy nr fabryczny - 0175815595

10) Piła tarczowa

Przedmioty znajdują się w miejscowości Zalesie ul. Północna 2 (poz. 1 do 5), oraz na terenie Terminala Przeładunkowego Raniewo gm. Zalesie (poz. 6 do 10).

Powyższy ciag technologiczny oszacowany jest na kwotę: 149.400,00 zł Brutto.

Cena wywoławcza w powyższym przetargu wynosi:   74.700,00 zł Brutto.

 

II) WĘZEŁ BETONIARSKI nr inwentarzowy - ST/D/581/0095/2006 położony w miejscowości Zalesie, ul. Północna 2.

Węzeł oszacowany jest na kwotę: 183.600,00 zł Brutto.

Cena wywoławcza w powyższym przetargu wynosi:  91.800,00 zł Brutto.

 

III) ZBIORNIK PALIWOWY V-100 m3 DWUPLASZCZOWY, JEDNOKOMOROWY, NAZIEMNY NA PODPORACH Z PODESTEM nr inwentarzowy - ST/604/0173/2008 położony w miejscowości Zalesie, ul. Północna 2

Zbiornik oszacowany jest na kwotę: 94.00,00 zł Brutto.

Cena wywoławcza w powyższym przetargu wynosi:   47.000,00 zł Brutto.

 

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.) zgłaszający się do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny wartości szacunkowej ruchomości najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu. Rękojmie składa się na rachunek bankowy Komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 lub w gotówce. Po rozpoczęciu przetargu rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Przy przetargu będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

Zastawnik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwila zapłaty ceny nabycia.

Zapłata ceny nabycia następuje gotówką.

 

Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.)

  1. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.
  2. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 1 nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia.

Ruchomości te można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem przetargu w miejscu określonym j/w.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl