Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, otolaryngologii i chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Zdrowie
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Wielkopolskie » Powiat koniński » Gmina Miasto Konin »
Miejscowość: Konin
Ogłaszający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 45
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.08.2011

Wojewódzki  Szpital Zespolony w Koninie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 45

ZAPRASZA

Świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii,  otolaryngologii i chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

osobom ubezpieczonym i innym uprawnionym w szacunkowej liczbie ok. 480.000 tysięcy, w oparciu o warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt oraz środki transportu i łączności posiadane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.

Konkurs rozpocznie się w dniu -17.08.2011 roku o  godz. 10.00 w świetlicy WSZ w Koninie przy   ul. Szpitalnej 45

Umowa zostanie zawarta na okres  do trzech lat.
Rozpoczęcie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem 1.09.2011r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, jak również z projektem Umowy, można zapoznać się od dnia 9.08.2011r. u Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (w zakresie otolaryngologii u Dyrektora Naczelnego)  oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ww.szpital-konin.pl

Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem nazwy przed-miotu konkursu, w Kancelarii WSZ w Koninie  do dnia  16.08.2011r.
Świadczeniodawcy, udzielający świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, na dzień ukazania się ogłoszenia, zwolnieni są od składania dokumentów (zaświadczenie o wpisie do rejestru, nr regon, dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji), jeśli od poprzedniego konkursu nie nastąpiła zmiana w tych dokumentach (np. zmiana adresu gabinetu, nr wpisu, data wydania dokumentu itp.).

Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez WSZ.

W toku postępowania konkursowego /jednak przed rozstrzygnięciem konkursu/, oferent może złożyć umotywowaną skargę.  

Oferent związany jest  ofertą przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl