Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Działki oznaczone geodezyjnie Nr 44/5 i 41/11 (obr. oo2) o łącznej pow. 755 m2położone w Sławnie przy ul. Kwiatowej 6


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat sławieński » Gmina Gmina Miasto Sławno »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Sławno
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.07.2013
Cena: 35.000,00 PLN

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sławno

ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


 Działki oznaczone geodezyjnie Nr 44/5 i 41/11 (obr. oo2) o łącznej pow. 755 m2położone w Sławnie przy ul. Kwiatowej 6, dla których urządzone są księgi wieczyste KW Nr KO1E/00008174/4 i KO1E/00008106/7.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

 

Cenę wywoławczą stanowi kwota                35.000,00 zł /brutto/

Wadium w wysokości                                          3.500,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 11.07.2013 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2013 r. o godzinie 1200

w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Terminy poprzednich przetargów:   07.05.2013 r., 26.02.2013 r., 23.10.2012 r., 07.08.2012 r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl lub telefonicznie pod numerem 59 810 00 40.

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

z uzasadnionej przyczyny.

 

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=321302

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl