Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg nieograniczony na:WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ORAZ WYKONANIE KOLORYSTYKI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Podlaskie » Powiat sokólski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Dąbrowa-Białostocka »
Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
Ogłaszający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.06.2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 4 

ogłasza II przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 

ORAZ WYKONANIE KOLORYSTYKI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • Zadanie nr 1 - ul. Gen. N. Sulika 14
  • Zadanie nr 2 - ul. Gen. N. Sulika 20

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót 25.06.2013r., zakończenie 18.10.2013r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Gen. Sulika 4 w Dąbrowie Białostockiej do dnia 10.06.2013r. do godz. 15.00.

Oferty powinny być zgodne ze specyfikacją, złożone w kopertach opieczętowanych i zaklejonych z opisem zadania. 

Ustala się wadium w wysokości 16.000 zł, z wpłatą na konto SM do dnia 10.06.2013r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2013r. o godz. 15.30 w biurze Spółdzielni.

Materiały przetargowe - specyfikacja robót wraz z załącznikami, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100zł można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Uczestnikami postępowania mogą być Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów - Aleksander Łukuć. Tel. kontakt. 85 712 11 70 lub 501 264 433.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl