Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Działka oznaczona geodezyjnie Nr 41/12 (obr. oo2) o pow. 659 m2 położona w Sławnie przy ul. Kwiatowej 8


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat sławieński » Gmina Gmina Miasto Sławno »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Sławno
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.05.2013
Cena: 35.000,00 PLN

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sławno

ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Działka oznaczona geodezyjnie Nr 41/12 (obr. oo2) o pow. 659 m2położona w Sławnie przy ul. Kwiatowej 8, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr KO1E/00008174/4.


Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

 

Cenę wywoławczą stanowi kwota                35.000,00 zł /brutto/

Wadium w wysokości                                          3.550,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 16.05.2013 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2013 r. o godzinie 1100

w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Terminy poprzednich przetargów: 12.03.2013 r., 23.10.212 r., 31.07.2012 r.


Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.


Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl lub telefonicznie pod numerem 59 810 00 40.

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

z uzasadnionej przyczyny.

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=321302


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl